Om Scandinav Bildbyrå

Scandinav Bildbyrå är en svensk etablerad bildbyrå som erbjuder förstklassiga genrebilder från ca. 70 fotografer. Vi säljer både royaltyfria och rättighetsbilder med betoning på svenska motiv (både styckeförsäljning och via olika typer av abonnemang). Vi är personliga och kvalitetsmedvetna med en inställning att ständigt förbättra vårt utbud, våra tjänster och vår kundservice. Tillsammans är vi fyra medarbetare och har vårt kontor på Åsögatan 140 på Söder i Stockholm.

Vår uppdragsavdelning hjälper er med stillbildsfotografering och retusch inom lifestyle, reklam, mat, reportage, porträtt och gruppfotografering.

Prislista

Royaltyfri bild (RF)

Webb mini500 px - 72 dpi600:-
Webb1000 px - 72 dpi1 100:-
A6 Webb stor   1754 px - tryck i 300 dpi2 200:-
A52480 px - tryck i 300 dpi   3 100:-
A43508 px - tryck i 300 dpi3 900:-
A34961 px - tryck i 300 dpi4 600:-

Rättighetsbild (RM)

Klicka här för prislista RM-bilder (PDF öppnas upp i nytt fönster)

Flex (F)

Flex är inte en egen licensform (som RF och RM) utan innebär att du själv kan välja att köpa bilden som rättighetsbild eller royaltyfri bild.

Förstoring

Vi erbjuder även förstoring till valfri storlek. Kostnad: 900:-

Frysning och friköp

Frysning innebär att bilden inte kommer finnas till försäljning under tiden som bilden frysts. (Kostnaden är exklusive bildlicens. Se priser ovan)

3 mån2 500:-
6 mån5 000:-
12 mån7 500:-
24 mån 12 000:-
36 mån 17 500:-


Alla priserna är angivna i SEK och exkl moms.

Priserna för rättighetsbilder (RM) avseren publicering om inget annat framgår i prislistan.

Kontakta oss om ni har frågor kring användningsområden, repetitioner, kampanjer, tidslåsning, friköpning eller liknande.

Priser för royaltyfria bilder (RF) gäller fri använding för eget bruk (i reklam- och informationssammanhang) och får inte säljas vidare.

Mervärdeskonto

Köp bilder med 30 - 50 % rabatt

Mindre administration - en faktura

Läs mer och få prisexempel i vår folder nedan. Kontakta oss för mer information.

Våra fotografer

Köpvillkor

Genom att söka och köpa bilder på Scandinav Bildbyrå godkänner användaren/kunden automatiskt gällande avtalsvillkor.

Copyright - rätten till bilden

Alla bilder på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen (lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Bilderna är Scandinav Bildbyrås/respektive fotografens egendom.

All användning eller reproducering av bilder utan tillstånd från Scandinav Bildbyrå är olaglig (dvs. bilden behöver köpas via kassan på sajten innan den får publiceras/användas skarpt). Observera att upphovsrättslagen och våra leveransvillkor gäller alla publiceringsformer även t.ex. Internet och intranät. Bildköparen får inte överlåta rätten till bild till någon annan för publicering utan skriftligt godkännande från Scandinav Bildbyrå.

Nedladdning och lagring av bilder

Vem som helst kan söka efter bilder i arkivet men endast inloggade kunder kan ladda ner skissbilder utan vattenstämpel. Skissbilderna är avsedda att användas som skisslayout. Skissbilder får visas för internt godkännande eller bedömning från kund. Efter avslutad layout- och skissproduktion ska samtliga digitala kopior raderas.

Vid köp av royaltyfria bilder (RF) får bilder lagras på kunds dator, arkivsystem etc. eftersom kunden också har rätt att använda bilden fritt fram över.

Prissättning och betalningsvillkor

Priser debiteras enligt gällande prislista.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Mervärdesskatt (moms) tillkommer med 25 %

Samtliga priser avser svenska kronor (SEK) samt engångspublicering per bild.

Lagen om namn och bild i reklam

Enligt lagen av den 1 januari 1979 är enskild persons bild eller namn skyddat mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Lagen gäller enbart personer som är vid livet när reklamen i fråga publiceras.

Detta innebär att identifierbara personer på en bild måste ge sitt tillstånd innan den används i reklamsammanhang. Den som publicerar bilden ansvarar för att tillstånd inhämtas och att eventuellt modellarvode utbetalas.

Scandinav Bildbyrå står till hjälp med att ge information om bilden är releasad för publicering eller ej samt att identifiera personer på bild.

Vid publicering av bilder som innehåller annan upphovsmans verk eller varumärke (t ex. logotyper och konstföremål), ansvarar kunden (beställaren/bildanvändaren) för eventuella ekonomiska krav från upphovsmannen.

Bild får ej användas i syfte som kan uppfattas som kränkande. För bild som publiceras i sammanhang som t.ex. politik, kriminalitet, opinionsbildning, sex, alkohol och droger m.m., där person på bild kan sättas i samband med innehållet, ansvarar bildanvändaren för att tillstånd inhämtas.

Personuppgiftslagen (GDPR)

Personuppgiftslagen (GDPR) gäller för Internet/intranät och databaslagring i t.ex. digitalt arkiv. Detta innebär att för bilder som publiceras på internet och som innehåller personer som är avbildade måste medgivande finnas. Alla bilder på Scandinav Bildbyrå som har modelltillstånd är alltså clearade enligt GDPR och kan användas utan extra tillstånd. Endast i de fall då datalagring eller publicering av bild från Scandinav Bildbyrå som har modelltillstånd, görs på Internet/intranät men som kan anses kränkande eller förtalande krävs extra tillstånd av person på bild. Att sådant extra tillstånd finns åvilar den som lagrar eller publicerar materialet.

Fotobyline vid bild

Fotografens namn/Scandinav Bildbyrå bör anges i samband med publicering.

Redigering och manipulering av bild

Bilderna får redigeras på normalt sätt utan tillstånd från Scandinav Bildbyrå. Med normal redigering menar vi beskärning, ändring till gråskala samt påläggning av färgton (duplex). Om kund önskar manipulera bilden kraftigt ska hon/han höra av sig till bildbyrån så kommer avstämning göras med fotografen.

Kontakta oss

Telefon

08-400 29 700

Öppettider

Vardagar 08-17

Besöksadress

Åsögatan 140, 116 24 Stockholm

Kontakta oss här

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi snarast.

Tack för informationen!

Vi ser fram emot att höras med er inom kort.

/ Scandinav Bildbyrå

Vi är Scandinav Bildbyrå

Möt personerna bakom Scandinav Bildbyrå. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt bild, få information om en viss bild eller för att få hjälp med offert eller prisuppgifter. Att hjälpa dig att hitta den rätta bilden gör vi så klart kostnadsfritt.

Mikaela Johansson

Mikaela Johansson

Bildredaktör & produktionsledare

mikaela@scandinav.se

08-409 051 00

Madeleine Erixon

Madeleine Andersson-Erixon

Key Account Manager

madeleine@scandinav.se

08-409 051 05

Lovisa Rönnquist

Lovisa Rönnquist

Bild- & fotografansvarig

lovisa@scandinav.se

08-409 051 08

Modelltillstånd

Bra att veta när du köper och publicerar bilder

Modelltillstånden hos Scandinav Bildbyrå omfattas inte av publiceringar i samband med Opinionsbildning (politik, religion), Medicinreklam, Kriminalitet, Sex och Missbruk där personen på bild kan sättas i samband med artikeln/publiceringen.

För en bild som ska publiceras i sammanhang som kan väcka anstöt och upplevas kränkande ansvar bildanvändaren för att särskilt tillstånd inhämtas. Kontakta oss så hjälper vi er att kolla upp med berörda personer.

Angående svårtolkade fall

Vad som uppfattas som kränkande kan vara lite svårt att avgöra i vissa fall. Vanligt förekommande områden är exempelvis i redaktionella artiklar eller information som handlar om alkoholproblem, psykisk ohälsa, fysiskt eller psykiskt handikapp.

Ska bilden användas i en liknande publicering så måste det tydligt framgå att personen/personerna på bilden har inget med artikeln/sammanhanget att göra. Detta ska stå som en textrad under bilden oavsett om det gäller tryckt media eller på webben.

Är du osäker på om du får använda bilden, kontakta oss

Så säger "lagen om namn och bild i reklam"

Enligt "lagen om namn och bild i reklam" av den 1 januari 1979 är enskild persons bild eller namn skyddat mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Lagen gäller enbart personer som är vid livet när reklamen i fråga publiceras.

Detta innebär att identifierbara personer på en bild måste ge sitt tillstånd innan den används i reklamsammanhang. Den som publicerar bilden ansvarar för att tillstånd inhämtas och att eventuellt modellarvode utbetalas.

Scandinav Bildbyrå står till hjälp med att ge information om bilden är releasad för publicering eller ej, samt att identifiera personer på bild. Denna info finns på infobladet som följer varje bild. Majoriteten av alla bilder hos Scandinav Bildbyrå har "modelltillstånd - JA" vilket innebär att de är godkända att publiceras även i reklamsammanhang men observera att det alltså finns vissa allmänna restriktioner som gäller enl. vad vi skriver ovan i första stycket men också ytterligare än gång i följande stycke:

Bild får ej användas i syfte som kan uppfattas som kränkande. För bild som publiceras i sammanhang som t ex politik, kriminalitet, medicin, opinionsbildning, sex, alkohol och droger m.m., där person på bild kan sättas i samband med innehållet, ansvarar bildanvändaren för att tillstånd inhämtas. Rent praktiskt så ska användaren höra av sig till Scandinav Bildbyrå som sedan kollar upp det med fotograf och modell.

Personuppgiftslagen (GDPR)

Personuppgiftslagen (GDPR) gäller för Internet/intranät och databaslagring i t.ex. digitalt arkiv. Detta innebär att för bilder som publiceras på internet och som innehåller personer som är avbildade måste medgivande finnas.

Alla bilder på Scandinav Bildbyrå som har modelltillstånd är alltså clearade enligt GDPR och kan användas utan extra tillstånd. Endast i de fall då datalagring eller publicering av bild från Scandinav Bildbyrå som har modelltillstånd görs på Internet/intranät, men som kan anses kränkande eller förtalande, krävs extra tillstånd av person på bild. Att sådant extra tillstånd finns åvilar den som lagrar eller publicerar materialet.

Licensformer (RM & RF)

RM - Rättighetsbilder

När du köper en RM-bild så är bilden bunden till den specifika kampanjen som köpet avser.

Priset för bilden grundar sig på hur mycket bilden kommer att exponeras i användningen och kan i många fall bli billigare än RF.

Produkt, storlek, upplaga, tid och antal länder den kommer att visas i påverkar priset.

RM-bilder har en dokumenterad försäljningshistorik och vi kan upplysa om hur bilden har använts tidigare.

RF - Royaltyfri bild

När du köper en RF-bild så är bilden fri för dig, eller din kund, att använda oavsett typ av produkter, antal produkter och tid.

Priset för bilden grundar sig enbart på bildens storlek och bildens filstorlek är egentligen det enda som styr användningsmöjligheten.

Den frihet du får i bildanvändningen för en RF-bild innebär samtidigt att andra kunder kan köpa samma bild med motsvarande fria användningsrätt.

När ni köpt en royaltyfri bild får den användas och vara åtkomlig för upp till 10 personer i det företag eller den organisation som köpt bilden. Precis som för rättighetsbilder gäller att royaltyfria bilder inte får vidareförsäljas eller överlåtas.

Priser för RF-bilder

Om Integritet och Cookies

Scandinav Bildbyrå använder så kallade "session cookies". Det är små textfiler som lagras i din dator och som hjälper dig att t.ex. komma ihåg ditt användarnamn för att logga in. De hjälper oss även att räkna hur många unika datorer som besöker oss och vilka tjänster som är välbesökta.

Cookien är helt anonym och innehåller ingen personlig information. Om du vill kan du stänga av cookie-funktionen i din webbläsare. Det gör du genom att gå in i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Det kan dock innebära att du inte kan använda vissa tjänster på Scandinav Bildbyrå eller andra webbplatser, nu eller i framtiden.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien gör det också möjligt för oss att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vad säger lagen?

SFS 2003:389, 6 kap. Integritetetsskydd 18 § säger att "elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt".

Så säger PTS (Post- och telestyrelsen)

"Cookies används av rent tekniska skäl och utnyttjas i dag av de flesta webbplatser. Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation (som trädde i kraft den 25 juli 2003) ska alla som besöker webbplatser informeras om cookies och ges möjlighet att vägra sådan användning."

Integritetspolicy för Scandinav Bildbyrå

Syftet med denna policy är att informera dig om att Plattform Johnér AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) vilken gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25:e maj 2018.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Plattform Johnér AB (nedan kallad "Scandinav", "oss" eller "vi") är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter när Scandinav tillhandahåller och marknadsför bilder och tjänster samt vid övrig kontakt med Scandinav, såsom besök på våra webbplatser eller när du kontaktar oss via chatt, e-post och telefon. Som personuppgiftsansvarig är det Scandinavs ansvar att dina uppgifter hanteras korrekt och enligt tillämplig lagstiftning.

Företagsinformation:
Plattform Johnér AB
Åsögatan 140
116 24 Stockholm
Sverige

Org. nr. 556665-8281
Behörig företrädare: Mårten Johnér
VAT: SE556665-828101

Personuppgifter som Scandinav behandlar

Scandinav samlar in och behandlar personuppgifter om dig som befintlig eller potentiell kund vilket kan innefatta:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, titel, e-postadress, fakturaadress, besöksadress och telefonnummer.
 • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn och lösenord.
 • Organisationsnummer.
 • Orderinformation, dvs. beställda bilder eller tjänster.
 • Data du genererar genom ditt användande av våra tjänster vilket kan innefatta Scandinavs webbplatser och marknadskommunikation, såsom IP-adress, enhetsinformation (om du använder dator, mobiltelefon eller annan enhet), platsinformation samt klick- och besökshistorik.

Hur Scandinav samlar in uppgifter om dig som kund

Scandinav samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss gällande en offert, genomför en bildbeställning, besöker Scandinavs webbplats, klickar på länk i digital marknadskommunikation eller är i kontakt med vår kundtjänst. Information om dig samlas in för att du på bästa sätt ska kunna erbjudas olika tjänster och för att kunna ingå avtal med Scandinav.

Utöver de uppgifter som Scandinav samlar in om dig kan vi också samla in personuppgifter från någon annan, dvs. från tredje part. Vi kan komma att hämta information för uppdatering, från t.ex. Bolagsverket, för att kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig och/eller din organisation.

Scandinav samlar även in vissa personuppgifter via cookies som sparar information om hur du använder vår webbplats. Du hittar mer information om hur vi använder oss av cookies i Scandinavs cookiepolicy.

Varför Scandinav behandlar personuppgifter

Scandinav samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Nedan förklarar vi anledningarna och ändamålen med vår behandling samt ger exempel på olika behandlingsaktiviteter:

 • Scandinav hanterar offerter, beställningar och fakturor

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka offert, orderbekräftelse och hantera betalning av bilder och tjänster. Om uppgifterna inte samlas in kan inte Scandinav fullfölja sina förpliktelser och måste i så fall neka dig beställningen, t.ex. av upphovsrättsliga och skattemässiga skäl.

 • Scandinav tillhandahåller och hanterar användarkonton

  Scandinav behandlar personuppgifter för att du skall kunna logga in på ditt konto, säkerställa din identitet, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade kundvagnar samt ge dig möjlighet att se bildalbum, order- och nedladdningshistorik.

 • Scandinav lämnar information, förmåner och erbjudanden gällande bilder och tjänster

  Vi på Scandinav vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så att vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa och erbjuda relevant innehåll. Vi gör detta genom att kommunicera med dig via post, e-post, sms/mms och telefon för att erbjuda förmåner och tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig. För att möjliggöra detta kan Scandinav även utföra analyser på de uppgifter Scandinav samlar in.

 • Scandinav hanterar ärenden som kommer in till supportfunktioner

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Scandinavs aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet och besvara frågor till kundtjänst via e-post, telefon eller digitala kanaler.

 • Scandinav måste fullgöra rättsliga förpliktelser

  Scandinav sparar viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som Scandinav samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan våra rättsliga skyldigheter inte fullgöras.

 • Scandinav förbättrar tjänster, produkter och system

  Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat göra vår webbplats och andra tjänster mer användarvänliga. För att kunna uppfylla detta ändamål utför Scandinav generella analyser avseende bland annat klick- och besöksbeteenden, vad användare söker efter och vilka bilder och motiv som köps.

  De lagliga grunderna för Scandinavs behandling av personuppgifter

  För att kunna samla in och behandla dina personuppgifter måste Scandinav ha en laglig grund för ändamålet som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som Scandinav baserar behandling på är beskrivna nedan:

 • Rättslig förpliktelse

  Det betyder att behandling är nödvändig för att Scandinav skall kunna fullgöra en rättslig förpliktelse. Detta innefattar exempelvis att lagra en faktura för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

 • Avtalsförpliktelser

  Det betyder att behandlingen är nödvändig för att Scandinav skall kunna fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att senare kunna ingå avtal. Vid köp av bild eller tjänst behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra Scandinavs skyldigheter. Det kan t.ex. vara nödvändigt att Scandinav registrerar din e-postadress för att kunna leverera köpt bild eller tjänst till dig.

 • Berättigat intresse

  Det betyder att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Scandinav bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade.

 • Samtycke

  Det betyder att du givit ditt samtycke till att Scandinav behandlar dina personuppgifter för ett eller flera ändamål.

Hur länge Scandinav sparar personuppgifter

Scandinav kommer att spara dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång denna tidsperiod är beror på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Vi raderar regelbundet personuppgifter som inte längre är nödvändiga.

Vilka vi delar dina personuppgifter med

Scandinav samarbetar dagligen med sitt systerbolag Johnér Bildbyrå AB som äger och marknadsför varumärket Johnér Bildbyrå. Scandinav kan därför komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag inom Scandinavkoncernen.

Scandinav delar även ut nödvändiga personuppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för Scandinav. Detta kan t.ex. innefatta leverantör av betalningslösning för bank- eller kreditkortsbetalning om du väljer det på vår webbplats. Det kan även innefatta företag som erbjuder inkassoverksamhet som säkerställer att Scandinav får betalt för bilder eller tjänster du beställt men inte betalat i tid enligt Scandinavs köpvillkor.

Scandinav kan även komma att lämna ut dina uppgifter till statliga myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift, myndighetsbeslut eller brottsutredning.

Scandinav kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i och information om den behandling vi gör med dina personuppgifter. Du har bland annat rätt till:

 • tillgång till dina personuppgifter
 • rättelse av dina personuppgifter
 • radering av dina personuppgifter
 • dataportabilitet in EU
 • begränsning av behandling
 • att göra invändningar mot viss typ av behandling

I de fall Scandinav behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund för direktmarknadsföring, har du har rätt att invända mot vår behandling. Du ges t.ex. möjlighet att invända mot marknadsföring via nyhetsbrev vid varje enskilt digitalt utskick genom att avregistrera dig som mottagare av samtliga nyhetsbrev från Scandinav.

Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Du kan också kontakta oss om du har invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen om du har eventuella klagomål angående Scandinavs behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter är skyddade

För att skydda dina personuppgifter har Scandinav vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Alla kunduppgifter sparas till exempel i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så att enbart de anställda i Scandinavkoncernen som behöver åtkomst till dina personuppgifter har sådan tillgång.

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Scandinavs integritetspolicy som vid var tid gäller finns alltid publicerad på vår webbplats. I det fall integritetspolicyn ändras kommer du att informeras om detta nästa gång du loggar in på ditt användarkonto. Vid större förändringar av integritetspolicyn kan vi även komma att informera dig via e-post. Om du av någon anledning inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt användarkonto genom att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Kontakta oss gärna om du har frågor om denna integritetspolicy eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.
Telefon: +46 8 400 29 700
E-post: info@scandinav.se