Flex, RM & RF - Vad är skillnaden?


FLEX – Du kan välja
Unikt med Scandinav Bildbyrå är FLEX. Det är ingen licensform utan betyder att du själv väljer om du vill köpa bilden som antingen RF eller RM.

FLEX innebär med andra ord att licensen för bilden inte på förhand är fastställd utan kan alltså säljas som rättighetsbild eller royaltyfri bild.


RM - Rättighetsbilder
När du köper en RM-bild så är bilden bunden till den specifika kampanjen som köpet avser.

Priset för bilden grundar sig på hur mycket bilden kommer att exponeras i användningen och kan i många fall bli billigare än RF.

Produkt, storlek, upplaga, tid och antal länder den kommer att visas i påverkar priset.

RM-bilder har en dokumenterad försäljningshistorik och vi kan upplysa om hur bilden har använts tidigare.


RF - Royaltyfri bild
När du köper en RF-bild så är bilden fri för dig, eller din kund, att använda oavsett typ av produkter, antal produkter och tid.

Priset för bilden grundar sig enbart på bildens storlek och bildens filstorlek är egentligen det enda som styr användningsmöjligheten.

Den frihet du får i bildanvändningen för en RF-bild innebär samtidigt att andra kunder kan köpa samma bild med motsvarande fria användningsrätt.

Priser för RF-bilder
Webb mini (500 pixlar, 72 dpi) 600:-
Webb standard (1000 pixlar) 1 100:-
A6 (tryck ca. 15 cm i 300 dpi) 2 200:-
A5 (tryck ca .21 cm i 300 dpi) 3 100:-
A4 (tryck ca. 30 cm i 300 dpi) 3 900:-
A3 (tryck ca. 42 cm i 300 dpi) 4 600:-

När ni köpt en royaltyfri bild får den användas och vara åtkomlig för upp till 10 personer i det företag eller den organisation som köpt bilden. Precis som för rättighetsbilder gäller att royaltyfria bilder inte får vidareförsäljas eller överlåtas.-->