Köp- & leveransvillkor

Grundläggande
Genom att söka och köpa bilder på Scandinav Bildbyrå godkänner användaren/kunden automatsikt gällande avtalsvillkor. Avtalsvillkoren bygger på branschstandard.

Copyright – rätten till bilden
Alla bilder på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagen (lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk). Bilderna är Scandinav Bildbyrås/respektive fotografens egendom.

All användning eller reproducering av bilder utan tillstånd från Scandinav Bildbyrå är olaglig. Observera att upphovsrättslagen och våra leveransvillkor gäller alla publiceringsformer även t.ex. Internet och intranät. Bilden får endast användas i den omfattning som angivits vid köp av bild. Om inget annat anges gäller samtliga priser för engångspublicering. Bildbeställaren får inte överlåta rätten till bild till någon annan för publicering utan skriftligt godkännande från Scandinav Bildbyrå.

Nedladdning och lagring av bilder
Vem som helst kan söka efter bilder i arkivet men endast inloggade kunder kan ladda ner skissbilder utan vattenstämpel. Skissbilderna är avsedda att användas som skisslayout. Skissbilder får visas för internt godkännande eller bedömning från kund. Efter avslutad layout- och skissproduktion ska samtliga digitala kopior raderas.

Vid köp av rättighetsbilder (RM) får nedladdade högupplösta bilder endast lagras digitalt i den utsträckning som krävs för att kunden ska kunna framställa sin produkt. Efter avslutad produktion ska alla digitala kopior av bilden raderas om inget annat är överenskommet med Scandinav Bildbyrå

Vid köp av royaltyfria bilder (RF) får bilder lagras på kunds dator, arkivsystem etc. eftersom kunden också har rätt att använda bilden fritt fram över.

Redovisning av bildanvändning
Kunden ansvarar för att redovisa korrekta uppgifter kring hur bilden används (ange användningsområde, tryckupplagor, placering, storlek i förhållande till sidan etc.). Användningsuppgifterna anges i kassan vid köp. Observera att detta inte gäller för royaltyfria bilder (RF) som inte kräver någon redovisning.

Då kund redovisat sitt användande bör hon/han även skicka ett exemplar av trycksaken till Scandinav Bildbyrå antingen per post eller med e-post i PDF-format. Detta är inget krav men Scandinav Bildbyrå har rätt att efteråt begära att få se trycksaken/publikationen för att kontrollera redovisningen.

Prissättning och betalningsvillkor
Priser debiteras enligt gällande prislista om inte annat är överenskommet. Kunder som har inlagda lojalitetsrabatter får automatsikt sitt rabatterade pris vid uträkning och på faktura.
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Mervärdesskatt (moms) tillkommer med 25 % samt eventuella administrations- och fraktavgifter (endast vid leverans av original eller digital fil på CD eller zip, våra digitala onlinedistributioner är kostnadsfria).
Samtliga priser avser svenska kronor (SEK) samt engångspublicering per bild.

Lagen om namn och bild i reklam
Enligt lagen av den 1 januari 1979 är enskild persons bild eller namn skyddat mot olovligt utnyttjande i kommersiell reklam. Lagen gäller enbart personer som är vid livet när reklamen i fråga publiceras.

Detta innebär att identifierbara personer på en bild måste ge sitt tillstånd innan den används i reklamsammanhang. Den som publicerar bilden ansvarar för att tillstånd inhämtas och att eventuellt modellarvode utbetalas.

Scandinav Bildbyrå står till hjälp med att ge information om bilden är releasad för publicering eller ej samt att identifiera personer på bild.

Vid publicering av bilder som innehåller annan upphovsmans verk eller varumärke (t ex. logotyper och konstföremål), ansvarar kunden (beställaren/bildanvändaren) för eventuella ekonomiska krav från upphovsmannen.

Bild får ej användas i syfte som kan uppfattas som kränkande. För bild som publiceras i sammanhang som t.ex. politik, kriminalitet, opinionsbildning, sex, alkohol och droger m.m., där person på bild kan sättas i samband med innehållet, ansvarar bildanvändaren för att tillstånd inhämtas.

Personuppgiftslagen (PUL)

Personuppgiftslagen (PUL) gäller för Internet/intranät och databaslagring i t.ex. digitalt arkiv. Detta innebär att för bilder som publiceras på internet och som innehåller personer som är avbildade måste medgivande finnas. Alla bilder på Scandinav Bildbyrå som har modelltillstånd är alltså clearade enligt PUL och kan användas utan extra tillstånd. Endast i de fall då datalagring eller publicering av bild från Scandinav Bildbyrå som har modelltillstånd, görs på Internet/intranät men som kan anses kränkande eller förtalande krävs extra tillstånd av person på bild. Att sådant extra tillstånd finns åvilar den som lagrar eller publicerar materialet .

Fotobyline vid bild
Fotografens namn/Scandinav Bildbyrå ska anges i samband med publicering såvida inte annat avtalats. Undantag finns för användningsområderna "Annons" och "Internet" där byline inte är ett krav. Utelämnad eller felaktig byline debiteras med 50% påslag.

Publicering av bilder på skärm
Bilder som publiceras på Internet/intranät får endast publiceras lågupplöst.

Kom ihåg att publicering av bilder på Internet/intranät skyddas av upphovsrättslagen på samma sätt som bilder som är publicerade i tryckta media.

Manipulering av bild
Rättighetsbilder (d.v.s. endast RM) får inte manipuleras utöver normal redigering utan tillstånd från Scandinav Bildbyrå. Med normal redigering menar vi måttlig beskärning, ändring till gråskala samt påläggning av färgton (duplex).

Observera dock att vi uppmuntrar till kreativitet. I 95% av alla fall fungerar det utmärkt att göra kraftiga beskärningar eller att manipulera bilden. Kom dock ihåg att säga till först så att vi kan kolla upp det med den fotograf som äger upphovsrätten till bilden.